Reintegrament Loteria Nadal

El reintegrament de la Loteria de Nadal es pagarà a la Secretaria del Club

els divendres de 19:00 a 20:30 fins al 22 de març. Moltes gràcies.


 

Club Joventut Handbol Mataró