Imprescindible per poder tramitar fitxa a la FCH

 

A partir de la categoria infantil, tots els jugadors/res han d'estar donats d'alta a la plataforma de la FCH.

És important doncs que tots procediu a afiliar-vos el més aviat possible. Sense aquest tràmit no es podrà gestionar cap fitxa amb la FCH.

 

Només heu de fer cas de l'apartat d'afiliació individual. L'apartat club no us correspon.

--- enllaç directe a l'afiliació ----

 

vídeo explicació youtube: https://youtu.be/b7TGnaeiYGI

explicació pdf: protocol afiliació

document autorització paterna (l'heu de pujar al moment de fer l'afiliació en cas de que es tracti d'un menor)

 

La renovació o nova inscripció al club és un tràmit independent a aquest i que heu de fer a la Secretaria del Club.