TRETS D'IDENTITAT

--  Entitat esportiva catalana sense ànim de lucre, arrelada a la ciutat de Mataró, que busca la constant millora de la significació esportiva i social, intervenint en la vida de la ciutat en altres àmbits al marge de l’esportiu.

-- Club  formatiu dedicat a la practica de l’Handbol, posant especial atenció a la promoció d’aquest esport des del Club, i també col·laborant amb les escoles de Mataró i comarca.

-- Cerquem la millor formació esportiva i humana del jugador, en el marc de la multiculturalitat, el pluralisme, la convivència fonamentada en els valors democràtics, la igualtat d'oportunitats, i el respecte a tothom sense cap tipus de distinció

-- Oferim espai de convivència, treball en equip, superació i esforç tant individual com col·lectiu,  personal i conjunta. Tanmateix vetllem per les bones practiques higièniques i físiques per fomentar la bona salut dels esportistes.

-- L'Entitat està orientada a la participació en la competició, i per això s'estructura en equips masculins i femenins, de totes les categories possibles, seguint el criteri de la paritat, per jugar en les millors competicions en que puguin participar

- El Club vol ser model de la bona practica esportiva, vetllant per la salut física dels seus jugadors i per la salut esportiva, basada en el compromís amb el grup i amb la solidaritat amb els companys.

-- Treballem per afavorir el desenvolupament de valors de caràcter cívic, basats en el respecte i la tolerància, posant especial atenció en el respecte als jugadors rivals, el reglament i els àrbitres, fomentant les bones relacions amb els altres clubs i amb tots els estaments i institucions.