El reintegrament de la Loteria de Nadal es pagarà a la Secretaria del Club els dimecres i divendres de 19:00 a 21:00 fins al 22 de març. Moltes gràcies.